Извод из статута факултета

Члан 109.
Факултет спроводи поступке везане за праћење, обезбеђивање и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада у складу са Статутом и општим актима Факултета. Провера испуњавања обавеза Факултета у погледу квалитета врши се у складу са нормативима и стандардима рада високошколске установе. 

Члан 110.
Савет Факултета на предлог Већа утврђује Стратегију обезбеђења квалитета и доноси Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета. У складу са Стратегијом и Правилником из става 1. овог члана, Веће Факултета доноси опште акте којима се утврђују начин, поступак и организациона структура за обезбеђење квалитета.

Члан 111.
Савет формира Комисију за обезбеђење квалитета, као стручно и саветодавно тело Савета и декана Факултета, са циљем непрекидног и систематског рада на обезбеђењу и унапређењу квалитета студијских програма, наставе, научноистраживачког односно уметничког рада, наставног, ненаставног особља и студената, ресурса и процеса управљања. Начин и делокруг рада, састав и број чланова, као и друга питања од значаја за рад Комисије уређују се Правилником о раду Комисије, који доноси Савет на предлог Већа.

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета:

др Драган Цветковић, председник Комисије

Марина Николић,секретар Факултета заменик председника Комисије

Проф. др Оливера Стаменковић

др Ивана Младеновић Ранисављевић

Милан Костић, асистент

Весна Маринковић Маловић, шеф рачунског центра

Јована Луковић, представник Студентског парламента

Технички секретар комисије:Драгана Стојановић

е - маil: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Архиву квалитета можете преузети на  - Преузимање докумената - Архива

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ