На захтев Универзитета у Нишу, Технолошког факултета у Лесковцу, од 11.01.2010. године Министарство просвете, по добијеном позитивном мишљењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1427/2008-04 од 24.04.2009. године издаје Дозволу за рад.

Решење о измени и допуни дозволе за рад

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ