Мисија
Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу је да успостави највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем.Мисија Технолошког факултета је да, применом савремених метода образовања повезаним са научно-истраживачким процесом, образује младе и квалитетне стручњаке, који ће бити оспособљени да својим знањем и радом подстичу даљи развој у области технолошког инжењерства, у складу са савременим европским трендовима одрживог развоја.

Визија
Основна визија Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу је успостављање модерног система високог образовања, компатибилног са одговарајућим факултетима у земљама региона и чланицама ЕУ, у коме је истраживачки приступ основ стицања нових сазнања.Визија Технолошког факултета у Лесковцу је савремена, образовна, високошколска институција, призната по образовним, научно-истраживачким и стручним достигнућима у области технолошког инжењерства.

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ