1. Јована Луковић
2. Павле Тутавац
3.Марија Јовановић

1. Слађана Павловић,референт за основне студије.

Представници Факултета

1. проф.др Сандра Константиновић, редовни професор
2. др Јелена Звездановић, доцент
3. проф.др Нада Николић, редовни професор
4. др Љиљана Станојевић, ванредни професор
5. др Драган Цветковић, доцент
6. проф.др Ивана Банковић Илић, редовни професор
7. др Бојана Даниловић, ванредни професор
8. др Ненад Ћирковић, доцент
9. др Татјана Шарац, доцент
10. проф. др Оливера Стаменковић, редовни професор

1. Светлана Ђорђевић,библиотекар.

organsko tehnoloske nauke

 


 

 
Шеф катедре: проф. др Весна Николић
Чланови катедре:
проф. др Сузана Цакић
проф. др Станиша Стојиљковић
проф. др Горан Николић
проф. др Весна Николић
проф. др Љубиша Николић
др Снежана Илић - Стојановић
др. Љиљана Станојевић
др Небојша Цекић
др Ивана Савић
др Драган Цветковић
др Јелена Звездановић
др Саша Савић
др Иван Савић
др Сања Петровић
Сарадници:
др Јелена Станојевић  

Предмети


Органска хемијска технологија
Технологија лековитог и зачинског биља
Органска катализа
Технологија природних органских производа
Полимерно инжењерство
Медицинска пластика
Полимерни материјали у ФКИ
Конструкциони материјали
Амбалажа и паковање
Методе испитивања полимера
Хемија полимера
Реологија полимера
Рециклажа полимера
Колоидна хемија
Технологија прераде и примене полимера
Технологија еластомера
Технологија боја и лекова
Технологија гела, емулзија и суспензија
Техологија тензида
Синтеза фармаколошки активних супстанци
Контрола квалитета фармацеутских призвода
Технологија фармацеутских производа
Технологија козметичких производа
Стручна пракса

Савремени полимерни материјали
Фитофармацеутски препарати
Носачи лековитих супстанци
Стандарди лабораториског рада и валидација
Адхезиона једињења
Стручна пракса


Структура полимера
Модификација полимера
Полимери специјалне намене
Влакнасти полимерни композити
Теорија формирања влакана
Инжењерство површине текстилних материјала
Одабрана поглавља хемије површински активних материја
Одабрана поглавља синтезе фармацеутски активних једињења
Екстракција и екстракциони системи
Стабилност фармацеутских препарата
Одабрана поглавља фармацеутско-козметичке технологије
Инжењерство површине текстилних материјала

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ