Поштовани,
Tehnoloski dekan 300x225   Велика ми је част и задовољство да Вам представим активности Технолошког факултета у Лесковцу, државне установе са 40-годишњом традицијом у успешном образовању кадрова, чији су школски програми акредитовани од стране надлежних органа Републике Србије и усклађени са савременим      захтевима и потребама привреде и друштва     

   Технолошки факултет има кључну улогу, како за развој образовања тако и развој друштва путем испуњавања своје мисије, спроводећи основне и    додатне  програме и пројекте.Мисија Технолошког факултет у Лесковцу је да успостави највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и    вештина у складу са  потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем.Мисија Технолошког факултета је да, применом савремених метода    образовања повезаним са научно-истраживачким процесом, образује младе и квалитетне стручњаке, који ће бити оспособљени да својим знањем и радом подстичу даљи развој у области технолошког инжењерства, у складу са савременим европским трендовима одрживог развоја

Основна визија Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу је успостављање модерног система високог образовања, компатибилног са одговарајућим факултетима у земљама региона и чланицама ЕУ, у коме је истраживачки приступ основ стицања нових сазнања.Визија Технолошког факултета у Лесковцу је савремена, образовна, високошколска институција, призната по образовним, научно-истраживачким и стручним достигнућима у области технолошког инжењерства.

Технолошки факултет у Лесковацу, као социјално одговорна високошколска институција наставиће са интегрисањем европских образовних трендова у своје наставне процесе, промовишући највеће вредности једног друштва – знање, стручност и културу рада.

С поштовањем,
Декан Факултета
Проф. др Љубиша Николић

 

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ