hemijske nauke

 

 

 

 

Шеф катедре: проф.др Сандра Константиновић

Чланови катедре:

проф. др Милорад Цакић
проф. др Весна Николић
профдр Зоран Тодоровић
др Снежана Илић - Стојановић
др Братислав Тодоровић
др Љиљана Станојевић
др Драган Цветковић
проф. др Весна Николић
др Јелена Звездановић
др Иван Савић


Сарадници:

др Јелена Станојевић  

 

Предмети


Основи хемије
Општа хемија
Неорганска хемија
Аналитичка хемија
Фармацеутска хемија
Фармацеутске и козметичке сировине
Органска хемија
Стереохемија
Биохемија
Механизми реакције полимеризације и поликондензације
Механизми органских реакција
Физичка хемија
Инструментална анализа
Хромотографске методе у органској анализи
Стручна пракса


Хетероциклична једињења
Интермедијери у органској синтези
Планирање органске синтезе
Стручна пракса

 

Одабрана поглавља фармацеутске хемије
Зелена хемија
Одабрана поглавља биохемије
Хемијска кинетика
Савремене методе инструметалне анализе
Савремене хромотографске методе

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

13th Symposium

sym 1smanj

                                                     

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button

            Untitled 1