hemijske nauke

 

 

 

 

Шеф катедре:
др Сандра Константиновић

Чланови катедре:
проф. др Милорад Цакић
проф. др Весна Николић
проф. др Јаков Стаменковић
профдр Зоран Тодоровић
др Братислав Тодоровић
др Љиљана Станојевић
др Драган Цветковић
проф. др Весна Николић
др Јелена Звездановић

Сарадници:
др Иван Савић
Јелена Станојевић

 

Предмети


Основи хемије
Општа хемија
Неорганска хемија
Аналитичка хемија
Фармацеутска хемија
Фармацеутске и козметичке сировине
Органска хемија
Стереохемија
Биохемија
Механизми реакције полимеризације и поликондензације
Механизми органских реакција
Физичка хемија
Инструментална анализа
Хромотографске методе у органској анализи


Хетероциклична једињења
Интермедијери у органској синтези
Планирање органске синтезе


Одабрана поглавља фармацеутске хемије
Зелена хемија
Одабрана поглавља биохемије
Хемијска кинетика
Савремене методе инструметалне анализе
Савремене хромотографске методе

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button