hemijske nauke

 

 

 

 

Шеф катедре:
проф. др Весна Николић

Чланови катедре:
проф. др Милорад Цакић
проф. др Весна Николић
проф. др Слободан Станковић
проф. др Јаков Стаменковић
профдр Зоран Тодоровић
др Братислав Тодоровић
др Љиљана Станојевић
др Драган Цветковић
др Сандра Константиновић
др Јелена Звездановић

Сарадници:
др Иван Савић
Јелена Станојевић

 

Предмети


Основи хемије
Општа хемија
Неорганска хемија
Аналитичка хемија
Фармацеутска хемија
Фармацеутске и козметичке сировине
Органска хемија
Стереохемија
Биохемија
Механизми реакције полимеризације и поликондензације
Механизми органских реакција
Физичка хемија
Инструментална анализа
Хромотографске методе у органској анализи


Хетероциклична једињења
Интермедијери у органској синтези
Планирање органске синтезе


Одабрана поглавља фармацеутске хемије
Зелена хемија
Одабрана поглавља биохемије
Хемијска кинетика
Савремене методе инструметалне анализе
Савремене хромотографске методе

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button