hemijsko inzenjerske nauke

 

 

 

 

Шеф катедре:
проф.др Станиша Стоjиљковић

Чланови катедре:
проф.др Влада Вељковић
проф.др Ивана Банковић-Илић
др Предраг Рашковић
др Оливера Стаменковић
др Љиљана Такић
др Станко Жерајић
др Ивица Стаменковић

 

Предмети


Механичке операције
Топлотне и дифузионе операције
Процесна опрема
Основи реакторског инжењерства
Пројектовање технолошких процеса
Хемијско инжењерско раунање
Хемијско - инжењерска термодинамика
Анализа и симулација технолошких процеса
Хемијски реактори
Мешање у процесној индустрији
Филтрација у процесној инустрији
Пројектовање размењивача топлоте
Дестилационе и апсорпционе операције
Мембрански сепарациони процеси
Сушење, хлађење и замрзавање у процесној индустрији
Адсорпциони процеси
Заштита животне средине
Инжењерство заштите животне средине
Управљање штетним и опасним материјалима
Процеси заштите ваздуха
Обрада чврстог отпада
Обрада отпадних вода
Енергетика у процесној индустрији
Технологија воде
Термодинамика


Вишефазни реактори
Принципи одрживог развоја
Управљање опасним отпадом
Процена утицаја на животну средину
Мониторинг заштите животне средине
Биообновљиви извори енергије
Основи чистије производње
Ecosystem Management  (Управљање екосистемима)
Industrial Material Flow Management  (Управљање метеријалним токовима у индустрији )
Engginering Principles of Sustainable Water and Energy Management            (Инжењерски принципи одрживог управљања водом и енергијом )
Sustainable Development and Renewable Energy  (Одрживи развој и обновљиви извори енергије )
Environmental Implact Assessment  (Процена утицаја на животну средину)
Environmental Monitoring  ( Мониторинг животне средине )
Hazardeous Waste Management  (Управљање опасним отпадом )

Феномени преноса
Одабрана поглавља из теорије реактора
Биообновљиви извори енергије

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button