Студенски парламент је орган Факултета и највиши је облик студенског представљања. Студентски парламент се организује ради остваривања права и заштите интереса студената. Избор чланова студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, и то најкасније до 8. априла, тајним и непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, најкасније до 01. марта, на основу података о броју уписаних студената.

Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се статутом Студентског парламента Факултета.

Студентски парламент Факултета:
1. бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента Факултета;
2. доноси Статут Студентског парламента;
3. оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента Факултета;
4. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
5. разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
6. организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
7. учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који доноси Веће Факултета;
8. бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу с општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета.

Ради унапређења студија и других пратећих садржаја за студенте, пожељно је да што више студената учествује у различитим студенским активностима, као и на изборима за Студенски парламент.

 

Документи

Статут факултета (Студентски парламент - члан 55. и 56.)
Одлука о броју чланова Студентског парламента
Пословник о раду
Чланови Дисциплинске комисије


Чланови Студентског парламента 2015/2016

Стефан Стојиљковић, председник Студентског парламента, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


1. Стефан Ристић, студент продекан,069 650 687

2. Стефан Стојиљковић, председник Студентског парламента Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


I година

1. Миљана Бјелица, Заменик координатора Одбора за представљање Факултета и добротворни рад Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2. Александар Василков, Координатор Одбора за представљање Факултета и добротворни рад Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

3. Милан Ђорђевић, Заменик координатора Одбора за студентски стандард и спорт Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

4. Милан Манић, Координатор Одбора за студентски стандард и спорт Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


II година

1. Никола Михајловић, потпредседник Студентског парламента Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2. Стефан Стојиљковић, Председник Студентског парламента Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

3. Градимир Цветановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

III година

1. Стефан Ристић, Студент продекан Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2. Јована Стаменковић, члан Савета Технолошког факултета Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

IV година

1. Марина Димитријевић, Секретар Студентског парламента, члан Савета Технолошког факултета, члан Студентског парламента Универзитета у Нишу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2. Никола Гроздановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

3. Саша Илић, 016@ЧуварЋирилице.Срб, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

4. Марица Шолајић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Мастер студије

1. Сандра Стаменковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Докторске студије

1. Марија Јовановић, Члан СКОНУСа Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button