Акредитовани студијски програми, усаглашени са принципима Болоњског процеса

studije hero

У складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, master академске студије и докторске академске студије.

Основне академске студије трају осам семестара и реализују се кроз три студијска програма: хемијске технологије, прехрамбена технологија и биотехнологија и текстилне технологије.

Master академске студије трају два семестра на истим студијским програмима као и основне академске студије.

Докторске академске студије трају три године и њихова реализација тече на студијском програму технолошко инжењерство.

У току студирања у предаваоницама, лабораторијама за извођење вежби, рачунском центру и библиотеци упознаваћете се са малим и великим тајнама које у себи крију разне области технологија и инжењерства које се изучавају на Факултету. Са вама ће радити наставници и сарадници међу којима има и оних који су некада били студенти овог Факултета. Нека од предавања одржаће вам и истакнути стручњаци са других факултета са којима Технолошки факултет годинама сарађује.

Резултати вашег рада биће вредновани одличним оценама на консултацијама, колоквијумима, писменим и усменим деловима испита. Стечено знање моћи ће те да размените са студентима Технолошких факултета из целе земље на "Технологијадама" које се одржавају сваке године у области науке, општег знања и спорта. Студентски парламент Факултета је организован ради остваривања права и заштите интереса студената. А када стекнете тражени број бодова и завршите одабрани циклус академских студија на Факултету своје радно ангажовање потражићете у великом броју предузећа, института, школа и факултета у земљи.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ