Други продужени конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија

на расположива слободна места у оквиру акредитованог броја студената (120) студијског програма Технолошко инжењерство, као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2020/21 години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на студијскoм програму,

  ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО на следећим модулима:

Фармацеутско козметичке технологије
Материјали и хемијске технологије
Eколошко инжењерство
Прехрамбена технологија и безбедност хране
Индустријски дизајн текстила и одеће
Информациони системи у технолошким процесима

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК траје од 10. септембра до 17. септембра 2021. године и то:
10, 11, 13, 14. и 15. септембра 2021. године пријављивање кандидата за
- полагање пријемног испита, од 9 - 12 сати, као и
пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања (за студијско подручје Индустријски дизајн текстила и одеће) на другом факултету ( уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова )
15.септембра 2021. године у 13 сати полагање пријемног испита:
15. септембра 2021. године у 16,00 сати објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
16. септембра 2021. године у 9,00 сати објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
16. и 17. септембра 2021. године од 10,00 - 14,00 сати - упис кандидата
Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ