У прву годину мастер академских студија може се уписати:

1. лице које је завршило основне академске студије у одговарајућој или сродној научној области и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова;

2. лице које је завршило одговарајуће или сродне акредитоване мастер академске студије и на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ бодова;

3. лице које је завршило одговарајуће или сродне четворогодишње или петогодишње студије, по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1)

Више информација о акредитованим студијским програмима мастер академских студија који се реализују на Факултету погледајте у делу Студије/Мастер академске студије.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ