Закон о високом образовању                                                                                                                                                                                                                                                        
Одлука о изменама и допунама Закона о високом образовању                                                                                                                                                                                   
Закон о научно истраживачкој делатности                                                                                                                                                                             
Закон о иновационој делатност
                                                                                                                                         
Закон о раду

Закон о заштити узбуњивача  

Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету 

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Видео презентација

pogledaj video

51
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

13th Symposium

 

sym 1smanj

21
ЛАБОРАТОРИЈА