27.04.2018.
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Хемија и Хемијске технологије

24.04.2018.
- Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Хемијско инжењерство

15.03.2018
- Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом, у звање доцент

08.03.2018
- Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемијско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом, у звање ванредни или редовни професор

07.03.2018
- Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемијско инжињерство један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор
-Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну област Хемија и хемијске технологије један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор

08.12.2017
 - Извештај комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника

03.11.2017
К о н к у р с за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Механичка технологија текстила, један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор

17.07.2017
Извештај комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника 

26.05.2017
 - Извештај комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника

24.05.2017
Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент

05.04.2017
Извештај комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника

15.03.2017
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент или ванредни професор

18.01.2017
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор

 


 

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button