17.09.2021
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника  за ужу научну област Механичка технологија текстила у звање доцент или ванредни професор 

15.06.2021
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурсу за избор наставника у звању ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Прехрамбена технологија и биотехнологија

10.06.2021
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на Конкурсу за избор наставника у звању ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Хемија и Хемијске технологије
 
 
22.03.2021
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника
 1. За ужу научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент, 

 2. За ужу научну област Математика, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент,

 3. За ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом у звање ванредни   професор или редовни професор,

 4. За ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом у звање ванредни професор или   редовни професор

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ